Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Amsterdamse Waterleidingduinen

Eigenaar(s): Waternet
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Het afwisselende landschap
Vanaf de zee tot achter de duinen, is een trekpleister voor dieren en een vruchtbare bodem voor bijzondere planten.
Oude stuifduinen, grote valleien en de resten van oude loopduinen.

Het natuurgebied De Amsterdamse Waterleidingduinen bestaat uit een aantal interessante elementen, zoals oude stuifduinen in de buitenduinen, grote valleien in het middenduin en de resten van oude loopduinen in het oosten. Het afwisselende landschap, vanaf de zee tot achter de duinen, is een trekpleister voor dieren en een vruchtbare bodem voor bijzondere planten.

Amsterdamse Waterleidingduinen

Damherten, reeën, vossen, vleermuizen en konijnen komen hier veelvuldig voor. Grote kans dat u één van deze dieren voorbij ziet komen tijdens een wandeling. Wat vegetatie betreft bestaat het terrein uit bos en struweel, open plekken met stuifzand, vochtige en moerassige valleien en droge vlakten.

Historie

De oorsprong van het drinkwater in Amsterdammers ligt in de grachten van de stad. Door de bevolkingsgroei in de stad raakte het water in de grachten vervuild en verzilt. Daarom werd het drinkwater vervolgens aangevoerd uit de nabij gelegen plassen.

AWD  Houden wandelpaden over het vochtige gedeelte van AWD  Amsterdamse Waterleidingduinen

Na 1845 begon men met het zuiveren van regenwater in de duinen. Maar ook deze methode kon niet voldoende tegemoet komen aan de vraag van drinkwater. Gelukkig ontdekte men niet lang daarna een nieuwe zoetwatervoorraad. Deze lag op een gemiddelde diepte van 15 meter beneden NAP, onder een kleilaag. Dankzij die ontdekking kon men weer een tijdje voorruit.

Sinds na de Tweede Wereldoorlog gebruikt men De Rijn voor toevoer van water. Na een voorzuivering wordt het water in de duinen geïnfiltreerd. In Nieuwegein wordt water aan het Lekkanaal ontrokken en voorgezuiverd. In het zuiveringsbedrijf van de N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) wordt het water behandeld. Via leidingen wordt het water vervolgens naar de duinen getransporteerd, waar het via toevoersloten naar het infiltratiegebied stroomt.

Amterdamse Waterleidingduinen  Amterdamse Waterleidingduinen  Waterleidingduinen

Beschermd natuurgebied en Landschap

In het natuurgebied krijgt de natuur nu vrij spel, het gebied staat weer onder invloed van de zee. Door wind en storm nemen de duinen nog regelmatig zout water op. Onder invloed van de wind en het water ontwikkelen kleine strandduinen zich tot grotere duinen. De buitenduinen kenmerken zich door zoutminnende flora en fauna, zoals de typische helm, zeeraket en zeemelkdistel.

Ree  Relatief jonge bossen on druk van wind schuin gegroeid  Doorkijke in AWD

Landinwaarts nemen de bossen, struwelen en beschutte valleien sterk toe. Dit heeft als gevolg dat er meer vogels en zoogdieren landinwaarts leven. Jaarlijks broeden er ongeveer 100 vogelsoorten waaronder duinvogels als de roodborsttapuit en de braamsluiper, maar ook rietvogels zoals de blauwborst en de rietzanger komen er voor.

Volop aanwezig zijn vos, ree en damhert, mede omdat er momenteel niet op deze dieren wordt gejaagd. Kleine roofdieren zoals de hermelijn, wezel en bunzing zijn in kleinere aantal aanwezig.

De variatie in vegetatie en landschapsvormen zorgen ervoor dat ook verschillende insectensoorten goed vertegenwoordigd zijn.

 

Datum: 5-7-2009 11:45:21
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Waternet
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...