Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Westbroekse Zodden

Eigenaar(s): Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Westbroekse Zodden
Met langgerekte plassen, brede sloten en de legakkers is het een trekpleister voor vogels.

De Westbroekse Zodden is een laagveenmoerasgebied. Het gebied dat vooral bekend is om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels. De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide- en watervogels.

    

Historie

Jarenlang heeft het water ondergronds zijn weg vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar de nabij gelegen valleien gevonden. De valleien stonden ook onder invloed van het stromende water van de rivier de Vecht. Bij hoog water stonden de uiterwaarden van de rivier onder water. Het landschap werd moerassig en er ontstond in de Holoceen (11.560 jaar geleden) een dikke laag veenpakket.

Tussen de 12e en 16e eeuw werd het veen als brandhout gebruikt. Nederland werd één van de belangrijke leveranciers van veen en er ontstond een ware turfindustrie. De grote vraag naar turf in de middeleeuwen heeft op het Utrechtse landschap een grote invloed gehad.

 

Door evenwijdig aan elkaar lopende lange sloten te graven langs de veenoevers, liet men het water van het vochtige veengebied in de sloot lopen. Het ontginnen van veen zorgde ervoor dat er open plassen ontstonden. Door het droogleggen van de open plassen ontstonden er weer weilanden. De huidige Westbroekse Zodden hebben op deze manier vorm gekregen, door het ontgonnen veen.

De natuur krijgt vrijspel

Later zakte de turfindustrie in. De natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers groeiden dicht. Er ontstond een verlandingsproces van waterplanten en oeverplanten. Dit staat nu bekend als trilveen. Ook de wildgroei in het moerasbos van elzen en wilgen heeft de natuur goed gedaan. Verder wordt de natuur hier een handje geholpen door de beheerder van het gebied: Staatsbosbeheer, die taken voor haar rekening neemt zoal het maaien van de legakkers in het najaar.

    

In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied vol met insecten en dieren. De smaragdlibel, platbuik, viervlek en vuurjuffer voelen zich er goed thuis en vogels als de zilverreiger, visarend, snor, rietzanger, rietgors, ijsvogel en blauwborat worden hier rijkelijk vertegenwoordigd.

Datum: 2-12-2009 17:47:21
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...