Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Het rivieroeverreservaat Blauwe Kamer

Eigenaar(s): Stichting Het Utrechts Landschap
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Blauwe Kamer
Door natuurbeschermers is er een grote diversiteit aan diersoorten die er leven. De klapekster en de visarend worden hier regelmatig gespot.

Het indrukwekkende rivieroeverreservaat Blauwe Kamer bevindt zich tussen Rhenen en Wageningen. Het is een natuurontwikkelingsmodel voor het project Noordoever Nederrijn. Door het opengooien van het voormalige fabrieksterrein, genaamd 'de Blauwe Kamer', is het gebied onder de invloed van de rivierdynamiek gekomen.

Onder deze dynamiek heeft de natuur er zich enorm ontwikkeld. Het uitzicht wordt bepaald door grazende Konikpaarden en Gallowaypaarden, foeragerende lepelaars, voorbij vliegende aalscholvers en de graslanden met overwinterende zangvogels.

     

Historie

Langs de rivier stonden vroeger veel steenfabrieken die tussen 1900 en 1975 aan de vraag van onder andere bakstenen voldeden. In het midden van het rivieroeverreservaat stond de steenfabriek 'de Blauwe Kamer', die uiteindelijk zijn naam aan het gebied heeft gegeven. Door de opkomende en verbeterde techniek is de productie van de stenen veranderd. De steenfabrieken langs de rivier verdwenen en er ontstonden nieuwe natuurgebieden. 

De restanten van de steenfabriek 'de Blauwe Kamer' liggen nog steeds in het midden van het reservaat. De ringoven, de schoorsteen, de restanten van de machinekamer en het pomphuis zijn nog te zien. De natuur greep haar kans en onder andere vleermuizen en bijen gebruikten de voormalige fabriek als verblijfplaats. De grote grazers schuilen hier voor de hitte en koelen af in de schaduw van de ruïnes.

   

Natuur in ontwikkeling

De restanten van de fabriek en het fabrieksterrein hebben nu een natuurlijke rivieroever als bestemming. Onder beheer van het Utrechtse Landschap wordt de natuur aangestuurd om zich te herstellen. Het terrein achter de dijken is opengesteld voor de rivierdynamiek, door een gedeelte van de zomerdijk af te breken. Dit gebied staat regelmatig onder water en ook de grote grazers helpen mee aan de vorming van het landschap. 

Later heeft men het meest zuidelijk deel van de Utrechtse Heuvelrug verbonden met de Blauwe Kamer. Dankzij deze uitbreiding hebben de grote grazers zoals Konikpaarden en Gallowaypaarden meer ruimte om op hoger gelegen delen van het terrein te grazen.

   

Door het ingrijpen van natuurbeschermers is er een grote diversiteit aan diersoorten die er leven. Ook verschillende vogelsoorten worden hier goed vertegenwoordigd. De klapekster en de visarend worden hier regelmatig gespot.

Datum: 2-12-2009 17:31:56
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Stichting Het Utrechts Landschap
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...