Over hollandgroen.nl | Inloggen | Registreren | Contact
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Oostvaardersplassen

Eigenaar(s): Staatsbosbeheer
ToegangkelijkheidParkeerplaatsRoutebeschrijvingOpenbaarvervoer informatieBushaltesInvalidevoorzieningToegangkelijkheid voor hondenFietspadenHorecaBezoekerscentrumExtra informatieExcursiesVaarroutesRuiterpadenWandelroutesVogelkijkscherm, Uitzichtpunt, uitkijktoren of kijkhut aanwezig
 
 
Oostvaardersplassen
De grote grazers als heckrunderen, konikpaarden, edelherten en vele grauwe ganzen houden het grootste moerasgebied van Nederland dynamisch.
Een echte wildernis met ongerept moerasgebied, uitgestrekte plassen en ruige graslanden

Het natuurgebied Oostvaardersplassen had veertig jaar geleden bestemming industriegebied en door de slechte economie van toen heeft het natuur in het gebied vrijspel gekregen.

De Oostvaardersplassen is door het vrijspel van natuur een echte wildernis geworden met ongerept moerasgebied, uitgestrekte plassen en ruige graslanden. De ondiepe moerasplassen zit vol vegetatie voor vogels en de graslanden zijn trekpleisters voor de wilde ganzen en de grote grazers zoals heckrunderen, konikpaarden en edelherten.

Oostvaardersplassen  Herten in Oostvaardersplassen  Buizerd  Buizerd

Historie

Provincie Flevoland is door de mensenhanden gemaakt en uitgerekend in dit gebied is een natuurgebied ontstaan van internationaal allure. De Oostvaardersplassen heeft zijn oorsprong dus ook van de tekentafels. Het gebied had als bestemming industriegebied maar door slechte economie is de inrichting van het gebied nooit van de grond gekomen. Bovendien was het gebied te laag en te nat.

Oostvaardersplassen  Oostvaardersplassen  Oostvaardersplassen  Oostvaardersplassen

De natuur kreeg een kans om de het gebied in te richten en aantrekkelijk te maken voor planten en dieren. De natte gebieden zijn spontaan een moeras gaan vormen met plassen, rietvelden en wilgenbossen. Door de vorming van het moeras was meer vegetatie voor verschillende dieren en planten die in moeras leefden. Het gebied begon in snel tempo een trekpleister te worden voor moerasvogels en grauwe ganzen.

Door de begrazing van de duizenden grauwe ganzen bleef het gebied zijn dynamiek houden en groeide tot een uniek en waardevol natuurgebied dat later een beschermde status kreeg.

Baardmannetje  Oostvaardersplassen  Oostvaardersplassen

International beschermd Natuurgebied

In rap tempo is het gebied zijn vorm gaan nemen van bestemming industriegebied naar Staatsnatuurmonument tot internationaal beschermd 'wetland'. Vanaf 1996 kreeg Staatsbosbeheer het beheer van het gebied en ze hebben voor het uitstekende werk in de Oostvaardersplassen een Europese diploma gekregen.

Nadat het gebied aangewezen was als Staatsnatuurmonument is de mens de natuur een handje gaan helpen.Er zijn grote grazers uitgezet om de dynamiek van de Oostvaardersplassen te houden. Als eerste werden de heckrunderen vrijgelaten en later de volgden de konikpaarden. De heckrunderen en de konikpaarden houden het gras en zorgen voor op terreinen zodat de grauwe ganzen elk jaar weer terugkomen. Voor de variatie zijn er ook edelherten vrijgelaten omdat ze voornamelijk struiken eten.

Roerdomp  Baardmannetje  Konikspaarden

Door het dynamiek er in te houden is het gebied meer en meer bijzondere dieren gaan aantrekken. De grote zilverreiger is terug, de zeearenden broeden weer in dit gebied en in Nederland. Ontsnapte Bevers hebben hun weg gevonden vanuit het natuurpark Lelystad. Verder blijven de kadavers liggen die op zijn beurt weer aaseters zoals vossen, kraaien, zeearenden en gieren aantrekken.

Zo blijft het kringloop in beweging in een uniek natuurgebied die bestemming industriegebied had.  

Datum: 30-7-2009 22:17:04
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Staatsbosbeheer
 
 

 

Bericht sturen naar fotograaf van de foto

Titel

Bericht

Reakties
Uw reaktie

bezig met laden...
bezig met laden...